0979669663
21 Nguyễn Thị Thập - Phường Tân Hưng - Quận 7
tamit87@gmail.com