0979669663
106 Đinh Tiên Hoàng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
tamit87@gmail.com